OFERTA 

beton zwykły

beton o konsystencji K1, K2, K3, K4, K5

beton zbrojony włóknami stalowymi

beton zbrojony włóknami polipropylenowymi

beton hydrotechniczny

beton o podwyższonej mrozoodporności

beton o podwyższonej odporności na korozję chemiczną

beton samozagęszczalny

zaprawy cementowe

zaprawy cementowo-murarskie

transport betonu

pompowanie betonu 24-42mb + węże